----- HEMEN BİZE ULAŞIN -----

HİZMETLERİMİZ

SOSYAL FOBİ

En genel tanımıyla toplum içine çıkamama yada bir eylem geçekleştirmeyle ilgili yaşanan yoğun kaygı halidir. Kişi sanki bütün herkes onu izliyormuş ve her an küçük düşecekmiş gibi bir hissiyat içindedir. Bu yüzden topluluk içinde herhangi bir eylem yapmaktan olabildiğinde kaçınır. Bu durum onların potansiyellerini yeterince keşfedememelerine ve dış dünyada hak ettikleri başarıyı kazanamamalarına neden olur.

 

"Sosyal Fobi" bir  hastalık değil, kişilik yapılanmasıdır. Dolayısıyla temelleri daha çocukluk yaşantılarında, aile içinde atılır. Bu yapıların içe dönük, ayrıntıcı ve mükemmeliyetçi bir kişilik yapıları vardır. Bu yüzden, yaşam içerisinde potansiyellerinin çok altında bir başarı ortaya koyarlar.

 

BELİRTİLERİ: Bu belitileri fiziksel, zihinsel ve davranışsal belirtiler olmak üzere üç ana kategoride inceleyebiliriz.

 

a)Fiziksel (Fizyolojik) belirtiler:

Yüz kızarması

Terleme

Ağız kuruması

Kalp çarpıntısı

Nefes kesilmesi ve nefes darlığı

Titreme


b)Zihinsel Belirtiler:

Çirkinim, yetersizim ve beğenilmiyorum gibi düşünceler.

Sevilmediğini ve güçsüz olduğunu ifade eden düşünceler.

Mükemmel olmalı hata yapmamalıyım.

Kaygılı olduğumu belli etmemeliyim

Rahat davranmalıyım

Herkes beni beğenmeli.


c)Davranışsal Belirtiler:

Korkulan ortama girmeme ve ortamı terk etme

Göz temasından kaçınma

İlgisiz şeyler düşünme

Hayallere dalma

Konuyu değiştirme

Alkol kullanma

 

DİĞER KORKULAR

 

-TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA KORKUSU

-KARŞI CİNSLE İLETİŞİMDE ZORLUK

-ÖLÜM VE YANLIZLIK KORKULARI

-KARANLIK KORKUSU

-MİSTİK KORKULAR 

-AÇIK, KAPALI ALAN KORKUSU

-CİNSEL KORKULAR

-NEDENSİZ ORTAYA ÇIKAN KORKULAR

-HAVAN KORKUSU

 

Sorunun çözümü, kişilik yapılanmasına yönelik, varoluşsal çizgide bir psikoterapi programından geçer. Danışanın terapistiyle, dürüstlük perspektifinde kuracağı sevgi ve güven bağı terapinin başarıya ulaşmasında ön koşuldur. Bunun sağlandığı durumlarda sorun çok kısa bir sürede çözümlediği gibi, bireyin engellenmiş potansiyeli de açığa çıkar.